utolsó frissítés: 2017. febr. 16.


1. Személyi adatok

Név: Egyed Péter
Lakcím: 400327 Cluj-Napoca, Str. Fantanele NR. 7, Bl. A, Sc. VII, Et. IX, Ap. 218
Születési ideje és helye: 1954. április. 6., Kolozsvár
Telefon: 0264 586875
Email: egyedpeter@yahoo.com
Munkahely: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kommunikáció nyelve: francia (felsőfok), német (felsőfok), olasz (felsőfok), román (felsőfok), angol (középfok)
Kutatási témái: szabadságfilozófiák, emberi jogok filozófiái, magyar filozófiatörténet

2. Tanulmányok:

1974–1978: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, történelem–filozófia szak
1994–1998: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, egyetemi doktori politikai filozófia témakörében. A tézis címe: A liberalizmus eszméinek fejlődése és rendszere filozófiai szempontból, témavezető: Dr. Kallós Miklós professzor.

3. Munkahelyek:

1978–1980: temesvári Közlekedési Líceum, tanár
1980–1990: Kriterion Könyvkiadó, szerkesztő
1990–2000: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, adjunktus
2000–2003: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, docens
2003– : Babeş–Bolyai Tudományegyetem, egyetemi professzor, 2007 áprilisától doktorátusvezetési joggal. Oktatott tárgyak: Antik és középkori filozófia története, Jelenkori filozófia története, Az olasz filozófia története, Egyetemes filozófiatörténet, Összehasonlító filozófiatörténet, Patrisztika, Posztmodernizmus, Analitikus filozófia, Transzcendentális fenomenológia, Szövegértelmezési stratégiák a jelenkori filozófiában

4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

1994–1996: Szabadságfilozófiák, Soros Alapítvány
1996: Filozófiai komparatisztika, Universita La Sapientia
1998–1999: A magyar felvilágosodás filozófiái, MTA – Domus Hungarica
2001: Filozófia és agykutatás, Sapientia – Kutatási Programok Intézete
2001: Sipos Pál filozófiája, Pro Renovanda Cultura
2002: Református iskolai programok, Arany János közalapítvány
2003: A kommunikáció participatív elmélete. Language Learning/ Budapest Műszaki Egyetem Szociológia Tanszék
2003–2004: Közösségi jogok pozitív fogalma, Sapientia – Kutatási Programok Intézete
2003–2004: Recepció és kreativitás, MTA Filozófiai Intézete
2004–2005: Érték és történelem I. Sapientia – Kutatási Programok Intézete
2005: Filozófiaoktatás protestáns gimnáziumokban XVIII-XIX. sz., MTA – Domus Hungarica
2005–2006: Érték és történelem II. Sapientia – Kutatási Programok Intézete
2007–: A felvilágosodás filozófiája Erdélyben, Forschungszentrum der Europaeische Aufklaerung Potsdam
2007–: Támogatáspolitika, OTKA, Budapest

5. Konferencia-részvétel és előadás:

1991 – Nationalism – national state – democracy in Hungary and Romania in the XXth century. Előadás címe: Milyen államformához vezet a nacionalista opció? Szervező intézmény: Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest
1992 – Előadások a magyar filozófia történetéről. Előadás címe: Bretter György filozófiája. Szervező intézmény: Miskolci Egyetem
1992 – A magyar filozófusok első világtalálkozója. Előadás címe: Bretter György nyelvfilozófiája. Szervező intézmény: ELTE BTK, Budapest
1992 – Bibó István életművének aktualitása, konferencia moderátor. Szervező intézmény: József Attila Tudományegyetem, Szeged
1993– Illegalische Philosophische Tendenzen in den Landern der ehemaligen sowjetischen Blocks wahrend der letzten Jahrzenten. Előadás címe: A Bretter-iskola. Szervező intézmény: Kossuth Lajos TE, Debrecen
1993 –Társadalom és információ. Előadás címe: A dezinformáció politikai stratégiái. Szervező intézmény: József Attila Tudományegyetem, Szeged
1994 – Il ruolo culturale delle minoranze nella nuova realta europea. Előadás címe: Il presente culturale della minoranza ungherese di Romania. Szervező intézmény: Universita di Trieste. Italia
1994 – Kortárs kelet-európai gondolkodók. Előadás címe: Andrei Plesu Minima moraliája. Janus Pannonius TE, Pécs
1996 – Alternatív hagyományok a magyar filozófiatörténetben. Előadás címe: Az erdélyi filozófusok viszonya Fichtéhez. Szervező intézmény: Miskolci Egyetem
1996 – A magyar kultúra és a kereszténység. Előadás címe: A kolozsvári iskola Róma–Nápoly. Szervező intézmény: Universita La Sapienza, Róma
1997 – Száz éve született Kerényi Károly. Előadás címe: Oriigine, esistenza e „sovrappiú” (Többlet) nella concezione della mitologia di Kerényi. Szervező intézmény: Accademia dUngheria, Roma
1997 – Inter-kulturelles Management in Europe? Előadás címe: Das Problem der ungarsprachigen Staatsuniversitat in Rumanien. Szervező intézmény: Internationales Kulturzentrum, Wien
2000 – Filozófia az ezredfordulón. Előadás címe: A szabadság és a szubjektivitás. Szervező intézmény: Magyar Filozófiai Társulat, Budapest
2000 – A kereszténység és az európai tradíció. Előadás címe: Az emberiség szentsége és a szubjektivitáskritika. Szervező intézmény: Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
2000 – „Párbeszédben a világ sorsával”. Filozófia a globalizálódó világban. Előadás címe: A filozófia szabadságprogramja és a szubjektivitáskritika – a posztmodern után. Szervező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola, Eger
2000 – Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. Előadás címe: Az ismert ismeretlen: Sipos Pál. Szervező intézmény: Miskolci Egyetem – Babeş–Bolyai TE
2001 – Disputa az interpretációról. Előadás címe: Mítosz – élmény és elemzés. Szervező intézmény: Pázmány Péter KE BTK, Piliscsaba
2001 – A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia. Előadás címe: A neurofiziológiai diskurzus a filozófiában. Szervező intézmény: Babeş–Bolyai TE, Kolozsvár
2002 – Komparatistik heute und der Dialog der Kulturen. Előadás címe: Philosophische Ursprünge der Meltzschen Komparatistik. Szervező intézmény: Babeş–Bolyai TE, Kolozsvár
2002 – Les sources de la droit coutumiere en Transylvanie. Referátum. Szervező intézmény: Université Paris X Nanterre
2002 – „Filozófiai diskurzusok”. Előadás címe: Az agy-kérdés a filozófiában. Szervező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola, Eger
2002 – Tudomány és önismeret Erdélyben. 1990–2001. Előadás címe: Tudomány Erdélyben – tudásszociológiai szempontból. Szervező intézmény: Sapientia Alpítvány Kutatási Programok Intézete Kolozsvár
2002 – Pluralitás és kommunikáció. Előadás címe: Pluralitás és kommunikáció az antik görög gondolkodásban. Szervező intézmény: Babeş–Bolyai TE, Kolozsvár
2002 – Székely évszázadok I. Előadás címe: Az ellenreformáció eszmeisége. Szervező intézmény: Székely Nemzeti Múzeum
2002 – Iskolai filozófia Magyarországon a XVI–XIX. században. Előadás címe: Protestáns felvilágosítók és a cenzúra. Szervező intézmény: Univerzita Komenského v Bratislave
2003 – Recepció és kreativitás I., Recepció és kreativitás II. Előadás címe: Az erdélyi paradigma. Szervező intézmény: MTA Filozófiai Kutatóintézete
2004 – Les religions dans la Royaume De Hongrie. Előadás címe: Le Religions de la Transilvanie. Szervező intézmény: Paris X Nanterre
2004 – Lábjegyzetek Platónhoz. Előadás címe: Az Alkibiadész-kérdés. Szervező intézmény: Magyar Filozófiai Társaság
2004 – Megidézett reneszánsz. Előadás címe: Bretter György filozófiájáról. Szervező intézmény: Miskolci Egyetem
2004 – „Egyén, állam, közösség”. Előadás címe: „Kommunitarista” vagy „közösségi” diskurzus”. Szervező intézmény: Babeş–Bolyai TE, Kolozsvár
2005 – Lábjegyzetek Platónhoz 4. A barátság. Előadás címe: A barátság mint beszély. Szervező intézmény: Magyar Filozófiai Társaság
2005 – Magyarság kint és bent. Előadás címe: A kisebbségi identitás szerkezete. Szervező intézmény: Erdélyi Magyar Protestáns Szabadegyetem
2005 – A totalitarizmus és a magyar filozófia. Előadás címe: Julius Evola és Giovanni Gentile magyar recepciótörténetének kérdéséhez. Szervező intézmény: MTA DE Vulgo Kutatócsoport
2005 – A kálvinizmus és a magyar kultúra. Előadás címe: Sipos Pál a magyar művelődéstörténetben. Szervező intézmény: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
2006 – Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában. Előadás címe: Kisebbségi intézmények a demokratikus deficitben. Német–Magyar Filozófiai Társaság
2006 – Lábjegyzetek Platónhoz 5. A lelkiismeret. Előadás címe: Daimón, kötelesség, szenvedély. Szervező intézmény: Magyar Filozófiai Társaság
2006 – Gazdaság a kultúrában – Kultúra a gazdaságban. Előadás címe: Nemzeti-nemzetiségi kultúra és finanszírozás. Szervező intézmény: Alkalmazott Filozófiai Társaság
2006 – Die Aufklaerung in Ungarn. Előadás címe: Die Philosophieunterricht in den Protestantischen Gymnasien Siebenbürghens und die Rezeption aufklaerischer Ideen. Szervező intézmény: Forschungszentrum Europaeische Aufklaerung e.V. Potsdam
2006 – Evropski identitet i manjine: dal i manjine mogu doprineti transformaciji evropskog Identiteta? Előadás címe: Manjinska prava kao ljudska prava. Szervező intézmény: Heinrich Böll Stiftung Novi Sad

6. Szakmai egyesület tagság/vezetőségi tagság:

1980-tól tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak
1990-től tagja a Romániai Írók Szövetsége Magyar Írószövetségének
1990-től tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek
1993-tól tagja a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének
1996-tól tagja a Magyar Filozófiai Társaságnak
1996-tól tagja a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak
2003-tól tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének
2005-től tagja a Magyar Kommunikációtudományi Társaságnak
2005-től tagja a Német–Magyar Filozófiai Társaságnak

 

Tanított tárgyak:

 

 

Törzskurzusok: Antik és középkori filozófiatörténet, Jelenkori filozófiatörténet – reneszánsz és klasszikus német filozófia.
Választható kurzusok: Transzcendentális fenomenológia, Patrisztika, Analitikus filozófia, Posztmodernizmus, Összehasonlító filozófiatörténet, Összehasonlító eszmetörténet, Az olasz filozófia története, Az interkulturális kommunikáció, Kreatív írás,
Visiting professor: Kossuth Lajos TE, Szeged, 1995, II. szem; Universita La Sapienza, Róma, 1996, 19997; Pécsi Egyetem, 2005.nov. , ELTE Állam és Jogtudományi Kar, 2005.nov.
Oktatás doktoriskolákban: BME Szociológiai és Kommunikációtudományi Kar, 2006. március, Pécsi Tudományegyetem, 2007. okt., Debreceni Egyetem, 2007. nov.
Szerkesztő tanácsi tagság: Korunk, Kellék
Interjúk: A szabadság filozófiája. Köztársaság, 1993/6,85; A „modus operandi” hiánya Erdélyben, Szegedi Egyetem, 1993, március 30, 6; A filozófia ma-kérdezési mód. A Hét, 1996. április 12. – 1996. április 19. 3–4, 4–5.; Először belenövünk a filozófiába, Krónika, 2000,dec.23/24, 11.

 

Megjegyzés: irodalomkritikai, költői, írói tevékenységet is folytat. Nyolc könyve jelent meg a különböző műfajokban. Több irodalmi díjat kapott.